Mammoet

600.000 – 12.000 jaar oud


Mammoeten leefde vanaf ongeveer 600.000 jaar geleden. In die tijd zag de aarde er niet veel anders uit dan nu. Tussen het ontstaan van het de mammoeten en nu zijn er drie ijstijden geweest; Mindel (420.000-470.000), Riss (130.000- 380.000) en Würm (11.650-11.700). Tijdens de eerste twee ijstijden, Mindel en Riss, bereikte het landijs uit Scandinavië Nederland. Door die grote ijskappen zakte het zeeniveau met als gevolg dat de Noordzee droog kwam te liggen i.e. het was mogelijk om vanuit Nederland naar Engeland te lopen. De mammoet stierf waarschijnlijk vlak na het einde van de laatste ijstijd uit, zo’n 12.000 jaar geleden. Er bestaan sterke vermoedens dat bejaging door de mens hier een groot aandeel in had. Maar ook de verandering van het klimaat (opwarming) word als oorzaak genoemd.