Trilobieten

540-250 miljoen jaar oud


In onze webshop verkopen wij fossiele trilobieten. Trilobieten behoren samen met de ammonieten en dinosauriërs ongetwijfeld tot de meest bekende fossielen. Ze zijn niet alleen bekend maar zijn voor geologen ook zeer belangrijk omdat ze iets kunnen zeggen over de ouderdom van gesteente. Dit door alleen te kijken naar de soort trilobiet. Trilobieten hebben een zeer grote diversiteit gekend i.e. meer dan 15000 soorten en leefde tussen 488 en 250 miljoen jaar geleden. In onze webshop verkopen wij een grote variatie aan fossiele trilobieten. We verkopen hele kleine fossiele trilobieten van maar enkele mm groot die op de bodem van de zee leefde. Maar ook fossiele trilobieten van enkele tientallen centimeters. De fossiele trilobieten die we verkopen komen uit Marokko (Alnif, onofficiële trilobieten hoofdstad), China en Amerika.