Belemniet

200-175 miljoen jaar oud


Belemnieten zijn een uitgestorven groep inktvissen die leefde tussen het Devoon (416 Ma) en het Krijt (65.5 Ma). Het is lang een raadsel geweest hoe ze er uitzagen. Dit omdat vaak alleen het achterste gedeelte, het zogrnaamde rostrum, werd teruggevonden. Pas na de vond van enkele zeer mooi bewaard gebleven belemnieten weten wetenschappers dat ze veel leken op de huidige pijlinktvissen. In onze webshop vindt u schoongemaakte rostrums. Deze zijn gevonden in Engeland aan de Jurrasic Coast.